Аудан әкімінің орынбасарлары

Шотанов Елемес Ербазыұлы тел: 23-1-08
Жидеханов Жанболат Өтеғұлұлы тел: 21-4-71
тел:21-4-30