Жобалар

Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға
арналған Қауылжыр ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Қауылжыр ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 58636,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1785,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 76,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 56775,0 мың теңге;
шығындар – 58636,0 мың теңге.
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 24972,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға бағытталмақшы.
2020 жылға арналған ауылдық бюджетте мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға:
республикалық бюджеттен 3500,0 мың теңге;
облыстық бюджеттен 250,0 мың теңге;
аудандық бюджеттен 28053,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші. Бұл трансферттердіокругтегі бала бақшаларды қаржыландыруға жұмсау жобаланып отыр.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 900,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 300,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 1713,0 мың теңге көзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға
арналған Тоғыз ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Тоғыз ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 39752,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 784,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 72,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 38896,0 мың теңге;
шығындар – 39752,0 мың теңге.
2019 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 38896,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жарықтандыруға 207,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 392,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 1353,0 мың теңге көзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға
арналған Мөңке би ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗРЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Мөңке би ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 51605,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1811,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 48,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 49746,0мың теңге;
шығындар – 51605,0 мың теңге.
2019 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 49746,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 665,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 400,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 1403,0 мың теңгекөзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020- 2022 жылдарға
арналған Шетырғыз ауылдық округ бюджетін бекіту
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Шетырғыз ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады,оның ішінде:
2020 жылға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылады. Жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 40434,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –1748,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 135,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 38551,0 мың теңге;
шығындар – 40434,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасында аудандық бюджеттен берідетін субвенция көлемі 38551,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражаттан ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 20800,0 мың теңге және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 16698,0 мың теңге бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жарықтандыруға 600,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамасыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 400,0 мың теңге;
-көгалдандыру мен абаттандыруға 1936,0 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға
арналған Шалқар қалалық бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПА РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Шалқар қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 543860,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 66486,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 1213,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 476161,0 мың теңге;
шығындар – 543860,0 мың теңге.
Қаланың 2020 жылға арналған бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 476161,0 мың теңге сомасында бекітілмекші. Бұл қаражат қала әкімінің аппаратын және қаладағы бала бақшаларды ұстауға бағытталмақшы.
Қаланың 2020 жылға арналған бюджетіне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға:
республикалық бюджеттен ,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт;
облыстық бюджеттен ,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші. Бұл трансферттерді қаладағы бала бақшаларды қаржыландыруға жұмсау жобаланып отыр.
Қала бюджетінен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жарықтандыруға 30508,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыс шығаруға 2006,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 21218,0 мың теңге, оның ішінде дендрологиялық жоспарды әзірлеуге 5265,0 мың теңге жұмсалмақшы;
- көше жолдарын ұстауға 7837,0 мың теңге көзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға
арналған Бершүгір ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗРЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Бершүгір ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 67581,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2782,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 150,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 64649,0 мың теңге;
шығындар – 67581,0 мың теңге.
2019 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 64649,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 350,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 321,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 1481,0 мың теңгекөзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға
арналған Айшуақ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗРЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Айшуақ ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
1) кірістер – 38587,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2256,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 260,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 36071,0 мың теңге;
2) шығындар – 38587,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 36071,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық окрук әкімінің аппаратын ұстауға және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 1510,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 217,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 1513,0 мың теңгекөзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «Шалқар ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға 2020 жылға әлеуметтік қолдау көрсету туралы» шешімінің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 8 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы №183 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агорөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы»қаулысына сәйкес Шалқар ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға 2020 жылға келесідей әлеуметтік қолдау көрсетілсін:
1) бір жүз еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме жәрдемақы;
2) тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау – бір мың бес жүз еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомада бюджеттік кредит.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№291 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар аудандық бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Облыстық бюджетің нақтылануына байланысты және жергілікті атқарушы органның бастамасымен 2019 жылға арналған Шалқар аудандық бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылып отыр.
Ақтөбе облыстық мәслихатының 2019 жылғы 15 қарашадағы №439 шешімімен аудандық бюджетке 362706,0 мың теңгеге ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп және 89673,0 мың теңгеге нысаналы даму трансферттері кемітіліп отыр.
Аудандық бюджеттің түсімдері 40000,0 мың теңгеге ұлғайтылып отыр.
Жоба бойынша бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 10015712,8 мың теңге,
оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2830437,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4915,4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсімдер – 15553,3 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 7164807,0 мың теңге;
шығындар – 10577995,7 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында жылжытулар енгізілмекші.
«Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға арналған Шалқар аудандық бюджетін бекіту туралы» шешімінің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар аудандық бюджетінің 2020-2022 жылдарға арналған жобасы бойынша бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 9512910,0 мың теңге,
оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3137309,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4795,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсімдер – 14167,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 6356000,0 мың теңге;
шығындар – 9512910,0 мың теңге.
Оның ішінде:
- білім саласына 6226795,0 мың теңге;
- әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыруға 525484,0 мың теңге;
- тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына 584507,0 мың теңге;
- мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістікке 359096,0 мың теңге;
- ауыл шаруашылыы саласына 94502,0 мың теңге;
- сәулет және құрылыс қызметіне 61600,0 мың теңге;
- транспорт және коммуникацияларға 196086,0 мың теңге;
- трансферттер беруге 1054279,0 мың теңге;
- қорғанысқа 32350,0 мың теңге;
- жол қауіпсіздігіне 3907,0 мың теңге;
- мемлекеттік басқаруға 374304,0 мың теңге бөлінбекші.
Білім саласында мектептерді ұстауға 5294138,0 мың теңге, бала бақшаларды қаржыландыруға 229519,0 мың теңге, мектептен тыс ұйымдарды ұстауға 422512,0 мың теңге, оқулық кітаптар сатып алуға 87583,0 мың теңге бағытталып отыр.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру бойынша мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге 30000,0 мың теңге, қоғамдық жұмыстарға 153306,0 мың теңге, әлеуметтік жұмыс орыны мен жастар практикасына 87042,0 мың теңге, әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алуға 15209,0 мың теңге, мәслихат шешімімен әлеуметтік көмекке 73700,0 мың теңге, мүгедектердің өмір сапасын жақсартуға 18623,0 мың теңге бөлуді ұсынылып отыр.
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бойынша тұрғын үй салуға 211107,0 мың теңге, инженерлік-коммуникациялық желілер салуға 140288,0 мың теңге, су және жылумен жабдықтау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 19136,0 мың теңге, қазандықтарды күрделі жөндеуге 145294,0 мың теңге, көшелерді жарықтандыруға 50664,0 мың теңге бағытталмақшы.
Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік бойынша мәдениет үйлерін ұстауға 145480,0 ың теңге, кітапханаларға 113807,0 мың теңге, спорт мектебін ұстауға 54032,0 мың теңге, спорт жарыстарына 13546,0 мың теңге, тілді дамытуға 1000,0 мың теңге, газет пен телевидение арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге 11800,0 мың теңге, жастар саясатына 29229,0 мың теңге бөлінбекші.
Ауылшаруашылығы бойынша ветеринарлық іс-шаралар жүргізуге 9293,0 мың теңге және эпизоотияға қарсы жұмыстарға 79168,0 мың теңге бөлу ұсынылып отыр.
Сәулет және құрылыс қызметінде ауданның геопорталын және елді мекендердің сызбасын әзірлеуге 61600,0 мың теңге жобаланып отыр.
Транспорт және коммуникацияларда көшелердің жолын орташа жөндеуге 187365,0 мың теңге және ұстауға 8721,0 мың теңге жобаланбақшы.
4 деңгейлі бюджетке трансферттер беруге 1054279,0 мың теңге көзделіп отыр.
Мемлекеттік басқаруда 14 мемлекеттік органды ұстауға 374304,0 мың теңге бөлініп отыр.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға арналған Жаңақоныс ауылдық округі бюджетін бекіту
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Жаңақоныс ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады,оның ішінде:
2020 жылға мынадайкөлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер – 36695,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 742,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 60,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 35893,0 мың теңге;
шығындар – 36695,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасын аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 35893,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражаттан ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 16535,0 мың теңге және мектепте дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 18305,0 мың теңге бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
– көшелерді жарықтандыруға 400,0 мың теңге;
– санитарияны қамтамасыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 250,0 мың теңге;
көгалдандыру мен абаттандыруға 1205,0 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға
арналған Кішіқұм ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Кішіқұм ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер – 66113,0 мың теңге;
салықтық түсімдер – 1890,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 149,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 64074,0 мың теңге;
шығындар – 66113,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасында аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 64074,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражаттан ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 21700,0 мың теңге және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 41333,0 мың теңге бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 656,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 321,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 2103,0 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға арналған Есет Көтібарұлы ауылдық округі бюджетін бекіту
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Есет Көтібарұлы ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 37850,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1062,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 32,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 36756,0 мың теңге;
шығындар – 37850,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасын ауданджық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 36756,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражаттан ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 19091,0 мың теңге және мектепте дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 16612,0 мың теңге бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
-көшелерді жарықтандыруға 300,0 мың теңге;
-санитарияны қамтамасыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 400,0 мың теңге;
-көгалдандыру мен абаттандыруға 1447,0 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға арналған Ақтоғай ауылдық округі бюджетін бекіту
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Ақтоғай ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады,оның ішінде:
2020 жылға мынадайкөлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 39446,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 598,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 21,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 38827,0 мың теңге;
шығындар – 39446,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасын ауданджық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 38827,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражаттан ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 19436,0 мың теңге және мектепте дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 18338,0 мың теңге бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
-көшелерді жарықтандыруға 350,0 мың теңге;
-санитарияны қамтамасыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 100,0 мың теңге;
-көгалдандыру мен абаттандыруға 1222,0 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға
арналған Кішіқұм ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Кішіқұм ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер – 66113,0 мың теңге;
салықтық түсімдер – 1890,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 149,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 64074,0 мың теңге;
шығындар – 66113,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасында аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 64074,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражаттан ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 21700,0 мың теңге және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 41333,0 мың теңге бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 656,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 321,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 2103,0 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020-2022 жылдарға арналған Шалқар ауылдық округі бюджетін бекіту
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Шалқар ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2020 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 35582,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1236,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 7,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 34339,0 мың теңге;
шығындар – 35582,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасын ауданджық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 34339,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражаттан ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 18009,0 мың теңге және мектепте дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 15320,0 мың теңге бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
-көшелерді жарықтандыруға 350,0 мың теңге;
-санитарияны қамтамасыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 500,0 мың теңге;
-көгалдандыру мен абаттандыруға 1403,0 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының «2020- 2022 жылдарға
арналған Бозой ауылдық округ бюджетін бекіту
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Бозой ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады,оның ішінде:
2020 жылға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылады. Жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 106473,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –10662,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 664,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері –95147,0 мың теңге;
шығындар – 106473,0 мың теңге;
2020 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасында аудандық бюджеттен берідетін субвенция көлемі 95147,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражаттан ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 25706,0 мың теңге және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 77307,0 мың теңге бағытталмақшы.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жарықтандыруға 1123,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамасыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 535,0 мың теңге;
-көгалдандыру мен абаттандыруға 1802,0 мың теңге.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №304 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар қалалық бюджетін бекіту туралы»
шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қарашадағы №385 шешімімен аудандық бюджет нақтылануына байланысты, Шалқар қаласының 2019 жылға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылады. Жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 783611,0 мың теңге,
оның ішінде:
салықтық түсімдер – 74380,8 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 1332,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 707898,0 мың теңге;
шығындар – 783611,0 мың теңге.
Қаланың 2019 жылға арналған бюджетінде 124041000 бағдарламасына «Болашақ» және «Еркемай» балабақшаларына бала санымен қажетті қаражат 13166,8 мың теңге, 124001000 бағдарламасына қала әкімі аппаратына қажетті қаражат 3303,5 мың теңге, 124011000 бағдарламасының 149 ерекшелігіне 200,0 мың теңге салынды.
Экономиядан 124041011 бағдарламасынан 2046,0 мың теңге.
Экономиядан қалған 124041015 бағд. 4281,0 мың теңге.
Экономиядан калган 124045000 (Жолдарды орташа жөндеу және күрделі жөндеуден) багдарламасынан 10105,8 мың теңге.
Экономиядан калган 124008000 (освещениеден) бағдарл. 700,0 мың теңге.
Экономиядан қалған 124010000 бағдарламасынан 200,0 мың теңге.
Экономиядан қалған 124003015 бағд. 2346,0 мың теңге.
Экономиядан қалған 124011000 бағд. 419 ерекшелігінен 294,5 мың теңге.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№306 «2019-2021 жылдарға арналған Бершігүр ауылдық округі
бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты 2019 жылға арналған Бершүгір ауылдық округі бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылып отыр.
Бұл жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 86058,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3722,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 150,9 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 82185,0 мың теңге;
шығындар – 86865,5 мың теңге;
бюджет тапшылығы - -806,9 мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру – 806,9 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы қарашадағы № шешімімен ауылдық бюджетке мынадай ағымдағы нысаналы трансферттердің көлемдері өзгертіліп отыр:
республикалық бюджеттен:
әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің кейбір санаттарының еңбекақысын ұлғайтуға бөлінген трансферт 106,0 мың теңге көбейтілді;
аудандық бюджеттен:
мемлекеттік органның ағымдағы шығыстарына 1050,5 мың теңге қосымша ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші.
Осыған орай ауылдық бюджеттің кірістері 86058,6 мың теңге, шығындары 86865,5 мың теңге көлемінде бекітуге шығарылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№305«2019-2021 жылдарға арналған Айшуақ ауылдық округі
бюджетінбекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты 2019 жылға арналған Айшуақ ауылдық округібюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылып отыр.
Бұл жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер– 40001,7 мың теңге,
оның ішінде:
салықтық түсімдер –3390,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер –80,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері - 36531,7мың теңге;
шығындар – 42320,1 мың теңге;
бюджет тапшылығы (профициті) - -2318,4 мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 2318,4 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы қарашадағы № шешімімен ауылдық бюджетке мынадай ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп отыр:
аудандық бюджеттен:
мемлекеттік органның ағымдағы шығыстарына 275,0 мың теңге
ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші.
Осыған орай ауылдық бюджеттің кірістері 40001,7 мың теңге, шығындары 42320,1 мың теңге көлемінде бекітуге шығарылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№291 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар аудандық бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Облыстық бюджетің нақтылануына байланысты және жергілікті атқарушы органның бастамасымен 2019 жылға арналған Шалқар аудандық бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылып отыр.
Ақтөбе облыстық мәслихатының 2019 жылғы 15 қарашадағы №468 шешімімен аудандық бюджетке 362706,0 мың теңгеге ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп және 89673,0 мың теңгеге нысаналы даму трансферттері кемітіліп отыр.
Аудандық бюджеттің түсімдері 40000,0 мың теңгеге ұлғайтылып отыр.
Жоба бойынша бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 10015712,8 мың теңге,
оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2830437,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4915,4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсімдер – 15553,3 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 7164807,0 мың теңге;
шығындар – 10577995,7 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында жылжытулар енгізілмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4қаңтардағы №308 «2019- 2021 жылдарға арналған Бозой ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Бозой ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады,оның ішінде:
2019 жылға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылады. Жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 95329,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –15119,8 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 284,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері –79926,0 мың теңге;
шығындар – 98273,9 мың теңге;
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға - 56061,7 мың теңге;
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге - 16683,6 мың теңге;
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің кейбір санаттарының жалақысын көтеруге - 1577,7 мың теңге.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №308 «2019-2021 жылдарға арналған Кішіқұм ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Кішіқұм ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2019 жылға арналған бюджетіне өзегірстер енгізу ұсынылады. Жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 66996,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2866,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 131,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 63999,3 мың теңге;
шығындар –67796,7 мың теңге.
Аудандық бюджеттен қосымша ауылдық округ әкімі аппаратының іс-сапар шығындарына трансферт бөлініп отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 қазандағы № 136 «Шалқар ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 « Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысына сәйкес, аудан мәслихатының шешім жобасы әзірленді.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 қазандағы № 136 «Шалқар ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім жобасы e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 06.11.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар ауданының елді мекендерінің жерлерін, өнеркәсіп жерлерін аймақтарға бөлу схемаларын, жер салығының базалық мөлшерлемелеріне түзету коэффициенттерін бекіту туралы» шешім жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 8 бабына, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Салық кодексінің 505, 506, 507, 510-баптарына сәйкес, аудан мәслихатының шешім жобасы әзірленді.
Шалқар аудандық мәслихатының «Шалқар қаласы бойынша тұрмыстық қаттты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы» шешім жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасы Энергетика министрiнiң 2016 жылғы 1 қыркүйектегi № 404 "Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтi есептеу әдiстемесiн бекiту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14285 тіркелген) бұйрығына сәйкес, Шалқар аудандық мәслихатының шешім жобасы әзірленді.
Шалқар аудандық мәслихатының «Шалқар қаласы бойынша тұрмыстық қаттты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы» шешім жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 01.11.2019 жылы, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 01.11.2019 жылы орналастырылды.
Шалқар ауданы бойынша салық салу объектісінің орналасуын
ескеретін аймаққа бөлу коэффициентін бекіту туралы қаулысының жобасына БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31,37 баптарына сәйкес әзірленген Қаулының жобасы www.shalkar –aktobe.gov.kz сайытында 28 қаңтар 2019 жылы, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілер порталында 11 қыркүйек 2019 орналастырылды, Шалқар ауданының Қоғамдық Кеңесінің қортындысы 09 қазан №17 хатпен алынды.
«2020 жылға Шалқар ауданы бойынша ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 бабының 9) тармақшасына, 27 бабының 1 тармағының 4) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 «Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес 2020 жылға Шалқар ауданы бойынша ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу үшін аудан әкімдігінің қаулысы бекітуге ұсынылды.
«2020 жылға Шалқар ауданы бойынша ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулының жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 2019 жылы 10 қазанда, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 9 қазан 2019 жылы орналастырылды. Шалқар ауданының қоғамдастықтың қорытындысы 2019 жылы 9 қазан №18 хатымен алынды.
2020 жылға Шалқар ауданы бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 бабының 8) тармақшасына, 27 бабының 1 тармағының 3) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 «Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес 2020 жылға Шалқар ауданы бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу үшін аудан әкімдігінің қаулысы бекітуге ұсынылды.
«2020 жылға Шалқар ауданы бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулының жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 2019 жылы 10 қазан айыда, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 9 қазан 2019 жылы орналастырылды. Шалқар ауданының қоғамдастықтың қорытындысы 2019 жылы 9 қазан №19 хатымен алынды.
«2020 жылға Шалқар ауданы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 бабының 7) тармақшасына, 27 бабының 1 тармағының 2) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 «Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес 2020 жылға Шалқар ауданы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу үшін аудан әкімдігінің қаулысы бекітуге ұсынылды.
«2020 жылға Шалқар ауданы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулының жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 2019 жылы 10 қазан айында, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 09 қазан 2019 жылы орналастырылды. Шалқар ауданының қоғамдастықтың қорытындысы 2019 жылы 09 қазандағы №20 хатымен алынды.
«Шалқар ауданының ауылдық елді мекендерінде
тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау,
әлеуметтік қамсыздандыру,білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша
әлеуметтік қолдау көрсету тәртібін және мөлшерін бекіту туралы» шешім жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі « Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 5 тармағына сәйкес, аудан мәслихатының шешім жобасы әзірленді.
«Шалқар ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру,білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету тәртібін және мөлшерін бекіту туралы» шешім жобасы e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 20.08.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №157 «Шалқар ауданы бойынша сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешім жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 3) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабының 2 тармағына сәйкес, аудан мәслихатының шешім жобасы әзірленді.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №157 «Шалқар ауданы бойынша сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешім жобасы e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 23.08.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 22 қарашадағы №237 «Коммуналдық меншікке келіп түскен, қараусыз қалған жануарларды пайдалану Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі №833 «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрі пайдаланудың кейбір мәселелері» қаулысына сәйкес, аудан әкімдігінің қаулы жобасы әзірленді.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 22 қарашадағы №237 «Коммуналдық меншікке келіп түскен, қараусыз қалған жануарларды пайдалану Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы» шешім жобасы e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 26.08.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№307 «2019-2021 жылдарға арналған Бозой ауылдық округ бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты 2019 жылға арналған Бозой ауылдық округі бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылып отыр.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 19 шілдедегі №360 шешімімен аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты, ауылдық округ бюджетіне жоғарғы бюджеттерден бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттер көлемі кемітіліп отыр.
Аудандық бюджеттен ауылдық бюджетке мектепке дейінгі білім беру тапсырысын іске асыруға бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттің үнемделген 2939,0 мың теңгесі кемітіліп отыр.
Осы өзгерістерді енгізгенде, округ бюджетінің кірістерін 99071,0 мың теңге, шығыстарын 102015,1 мың теңге көлемінде бекітуге ұсынылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№306 «2019-2021 жылдарға арналған Біршоғыр ауылдық округі
бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Ауылдық округі әкімінің аппаратының бастамасымен және жергілікті қоғамдастық келісімімен, 2019 жылға арналған Біршоғыр ауылдық округі бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылып отыр.
Ақтөбе облысының әкімдігі мен облыстық мәслихаттың біріккен шешімімен Шалқар ауданы Біршоғыр ауылдық округі Бершігүр ауылдық округі болып атауы өзгертілген. Осыған орай, ауылдық округтің бюджетін бекіту туралы аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №306 шешімінің атауы мен мәтінінде Біршоғырдың орнына Бершүгір деп өзгерістер енгізілмекші.
Сонымен қатар, ауылдық бюджеттің шығыстар жағында «Балбұлақ» балабақшасынан 733,6 мың теңге, «Аружан» балабақшасынан 663,0 мың теңге ұстауға бөлінген қаражаттардың үнемделген барлығы 1396,6 мың теңгесі кемітіліп, төмендегідей бағдарламаларға жұмсалмақшы.
- «Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру» бағдарламасына 150,0 мың теңге,
- «Елді мекендерді аббатандыру мен көгалдандыру» бағдарламасына 150,0 мың теңге,
- ауылдық округ аппаратына мемлекеттік қызметшілердің оқуына 206,1 мың теңге және іс-сапар шығындарына 890,5 мың теңге бағытталмақшы.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№305«2019-2021 жылдарға арналған Айшуақ ауылдық округ бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгеріст енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты 2019 жылға арналған Айшуақ ауылдық округінің бюджетіне өзгеріс енгізу ұсынылып отыр.
Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 109-1 бабына сәйкес ауылдық округі әкімінің аппаратының бастамасымен және жергілікті қоғамдастықтың келісімімен бюджеттік бағдарламалар арасында қайта бөлулер ұсынылады:
«Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасынан үнемделген 400,0 мың теңге кемітіліп,
«Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына іс-сапар шығындарына 400,0 мың теңге қайта бөлінбекші.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №304 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар қалалық бюджетін бекіту туралы»
шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 19 шілдедегі №360 шешімімен аудандық бюджет нақтылануына байланысты, Шалқар қаласының 2019 жылға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылады. Жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 802375,0 мың теңге,
оның ішінде:
салықтық түсімдер – 74500,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 1213,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 726662,0 мың теңге;
шығындар – 802375,0 мың теңге.
Қаланың 2019 жылға арналған бюджетіне аудандық бюджеттен көше жолдарын орташа жөндеуге 76650,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлініп отыр. Бұл қаражаттар Шалқар қаласы бойынша Аяққұм және Абдуллин атындағы көшелердегі автомобиль жолдарына орташа жөндеуге бағытталмақшы.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 17 қарашадағы № 259 «Шалқар ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 6 бабының 4 тармағының 8-1) тармақшасына және Шалқар ауданы бойынша кейбір мектепке дейінгі ұйымдарының бала саны көбейуіне байланысты Шалқар ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту үшін аудан әкімдігінің қаулы жобасы әзірленді.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 17 қарашадағы № 259 «Шалқар ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» қаулының жобасы e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 16.08.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №293 «Шалқар ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс iстеу және тұру
үшін келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға 2019 жылға әлеуметтік қолдау көрсету туралы»
шешімнің жобасына БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 31 мамырдағы №359 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» қаулысына сәйкес ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы №183 қаулысына өзгерістер енгізіліп, ауылдық елді мекендеріне жұмыс iстеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларының мөлшері өзгертілді. Яғни, ауылдық жерге барғанда мамандарға берілетін көтерме жәрдемақысы 100 айлық есептік көрсеткішке тең бекітілмекші.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№291 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар аудандық бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
2019 жылғы 4 шілдедегі өткен облыстық мәслизхаттың сессиясында облыстық бюджеттің нақтылануына байланысты және жергілікті атқарушы органның бастамасымен аудандық мәслихаттың кезекті сессиясына 2019 жылға арналған Шалқар аудандық бюджетіне өзгерістер енгізу ұсынылып отыр.
Ақтөбе облыстық мәслихатының 2019 жылғы 4 шілдедегі № шешімімен облыстық бюджеттен аудандық бюджетке мынадай ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп отыр:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге 4000,0 мың теңге;
жалпы білім беру мектептеріне оқулықтар сатып алуға 4500,0 мың теңге;
нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде жұмыссыздарды қысқа кәсіптік оқытуға 17725,0 мың теңге;
мәдениет ұйымдарының күрделі шығыстарына 1000,0 мың теңге.
Сонымен қатар, мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемделуіне байланысты жыл басында бөлінген трансферттердің көлемдері кемітіліп отыр:
мектептерге металл іздегіштер сатып алуға бөлінген трансферттің 127,0 мың теңгесі;
нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде білім беру объектілерін ағымдағы жөндеуге бөлінген трансферттің 14188,0 мың теңгесі;
республикалық бюджеттен ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге барған мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бөлінген бюджеттік кредиттің көлемі 1330,0 мың теңгеге кемітіліп отыр.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында қайта бөлулер жасалмақшы, яғни ауданның жергілікті атқарушы органының резервіне және төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жұмыстарына бөлінген қаражаттар Шалқар қаласының көше жолдарын орташа жөндеуге бағытталмақшы.
Шетырғыз ауылдық округінің «Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы» жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңының 10-1 бабының 7) тармақшасына сәйкес және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Шалқар аудандық аумақтық инспекциясы басшысының міндетін атқарушының 2019 жылғы 4 шілдедегі №16-8/105 ұсынысы негізінде шешім жобасы әзірленді.
Шетырғыз ауылдық округінің «Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы» шешім жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 10.07.2019 жылы, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 10.07.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№308 «2019-2021 жылдарға арналған Кішіқұм ауылдық округ бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты 2019 жылға арналған Кішіқұм ауылдық округінің бюджетіне өзгерістер мен толықтыру енгізу ұсынылып отыр.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 мамырдағы №345 шешімімен ауылдық бюджетке республикалық бюджеттен мынадай ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп отыр:
әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің кейбір санаттарының еңбекақысын ұлғайтуға – 1464,0 мың теңге;
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге – 4080,0 мың теңге бағытталмақшы.
Сонымен қатар, облыстық бюджеттен бала бақшаларды бейне бақылау жүйесімен жарақтандыруға 2373,3 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінді.
Осыған орай ауылдық бюджеттің кірістері 65316,3 мың теңге, шығындары 66116,7 мың теңге көлемінде бекітуге шығарылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№305«2019-2021 жылдарға арналған Айшуақ ауылдық округ бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты 2019 жылға арналған Айшуақ ауылдық округінің бюджетіне өзгерістер мен толықтыру енгізу ұсынылып отыр.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 мамырдағы №345 шешімімен ауылдық бюджетке республикалық бюджеттен мынадай ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп отыр:
әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің кейбір санаттарының еңбекақысын ұлғайтуға – 1727,0 мың теңге;
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге – 1849,0 мың теңге бағытталмақшы.
Сонымен қатар, облыстық бюджеттен бала бақшаларды бейне бақылау жүйесімен жарақтандыруға 1186,7 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінді.
Осыған орай ауылдық бюджеттің кірістері 39157,7 мың теңге, шығындары 41476,1 мың теңге көлемінде бекітуге шығарылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№307 «2019-2021 жылдарға арналған Бозой ауылдық округ бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты 2019 жылға арналған Бозой ауылдық округі бюджетіне өзгерістер мен толықтыру енгізу ұсынылып отыр.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 мамырдағы №345 шешімімен ауылдық бюджетке республикалық бюджеттен мынадай ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп отыр:
әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің кейбір санаттарының еңбекақысын ұлғайтуға – 2082,0 мың теңге;
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге – 7285,0 мың теңге бағытталмақшы.
Осыған орай ауылдық бюджеттің кірістері 102010,0 мың теңге, шығындары 104954,1 мың теңге көлемінде бекітуге шығарылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №304 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар қалалық бюджетін бекіту туралы»
шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы мамырдағы № шешімімен аудандық бюджет нақтылануына байланысты, Шалқар қаласының 2019 жылға арналған бюджетіне өзгерістер мен толықтыру енгізу ұсынылады. Жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 726436,0 мың теңге,
оның ішінде:
салықтық түсімдер – 74500,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 1213,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 650723,0 мың теңге;
шығындар – 726436,0 мың теңге.
Қаланың 2019 жылға арналған бюджетіне республикалық бюджеттен:
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің кейбір санаттарының жалақысын көтеруге – 1766,0 мың теңге;
азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге - 43663,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферттер бөлінбекші.
Сонымен қатар, облыстық бюджеттен бала бақшаларды бейне бақылау жүйесімен жарақтандыруға 3560,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлініп отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы
№306 «2019-2021 жылдарға арналған Біршоғыр ауылдық округі бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Аудандық бюджеттің нақтылануына байланысты 2019 жылға арналған Біршоғыр ауылдық округі бюджетіне өзгерістер мен толықтыру енгізу ұсынылып отыр.
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 13 мамырдағы №345 шешімімен ауылдық бюджетке мынадай ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп отыр:
республикалық бюджеттен:
әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің кейбір санаттарының еңбекақысын ұлғайтуға – 1357,0 мың теңге;
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге – 16592,0 мың теңге;
облыстық бюджеттен:
ауылдық округтегі бала бақшаларда бейне бақылау жүйесін қондыруға – 3560,0 мың теңге бағытталмақшы.
Осыған орай ауылдық бюджеттің кірістері 90171,0 мың теңге, шығындары 90977,9 мың теңге көлемінде бекітуге шығарылып отыр.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 14 мамырдағы №122 «Шалқар ауданы бойынша аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының индекстерін, атаулары мен тiзбесiн бекiту және аудан әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі «Автомобиль жолдары туралы» Заңының 3 бабының 7 тармағына, 6 бабының 2 тармағына сәйкес және Шалқар ауданы бойынша аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы кейбір автомобиль жолдарын тізбеге қосу және алу үшін аудан әкімдігінің қаулы жобасы әзірленді.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 14 мамырдағы №122 «Шалқар ауданы бойынша аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының индекстерін, атаулары мен тiзбесiн бекiту және аудан әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулының жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 03.05.2019 жылы, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 03.05.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№291 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар аудандық бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Облыстық бюджетің нақтылануына байланысты және жергілікті атқарушы органның бастамасымен 2019 жылға арналған Шалқар аудандық бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылып отыр.
Ақтөбе облыстық мәслихатының 2019 жылғы 26 сәуірдегі №418 шешімімен аудандық бюджетке келесі трансферттер бөлініп отыр:
республикалық бюджеттен:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 247965,0 мың теңге;
ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге – 603348,0 мың теңге;
еңбек нарығын дамытуға – 28280,0 мың теңге;
бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарға жалақысын ұлғайтуға – 547706,0 мың теңге;
аз қамтылған көпбалалы отбасыларын коммуналдық тұрғын үймен қамтамасыз етуге – 5500,0 иың теңге;
әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің кейбір санаттарының еңбекақысын ұлғайтуға – 39197,0 мың теңге;
облыстық бюджеттен:
автомобиль жолдарын орташа жөндеуге – 50000,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферттер бөлініп отыр.
Сонымен қатар, мынадай даму трансферттері бөлініп отыр:
республикалық бюджеттен:
Шалқар ауданы Шалқар қаласындағы Сазтөбе көшесі, №51, №52, №53, №54 екіпәтерлік коммуналдық тұрғын үйлерін салуға – 61577,0 мың теңге;
Шалқар ауданы Шалқар қаласындағы Тәжірибе көшесі, №46, №48 екіпәтерлік коммуналдық тұрғын үйлерін салуға – 30788,0 мың теңге;
облыстық бюджеттен:
Шалқар ауданы Шалқар қаласындағы Сазтөбе көшесі, №51, №52, №53, №54 екіпәтерлік коммуналдық тұрғын үйлерін және инженерлік-коммуникациялық желілерін салуға – 17622,0 мың теңге;
Шалқар ауданы Шалқар қаласындағы Тәжірибе көшесі, №46, №48 екіпәтерлік коммуналдық тұрғын үйлерін және инженерлік-коммуникациялық желілерін салуға – 15393,0 мың теңге бөлініп отыр.
Республикалық бюджеттен Шалқар ауданы Қотыртас ауылындағы сумен жабдықтау желілерін қайта жарақтауға бөлінген нысаналы даму трансфеті 50930,0 мың теңге кемітіліп отыр.
Осы өзгерістерді енгізгенде, аудандық бюджеттің кірістері 10307528,0 мың теңге, шығындары 10869810,9 мың теңге көлемінде бекітуге шығарылып отыр.
ЖОБА.docx

ПРЕСС - РЕЛИЗ
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі « Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 5 тармағына сәйкес , «Шалқар ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт, және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету тәртібін және мөлшерін бекіту туралы» 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 282 Шалқар аудандық мәслихатының шешіміне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы шешім жобасы ұсынылып отыр.
«Шалқар ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт, және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету тәртібін және мөлшерін бекіту туралы»шешім жобасы www.sһalkar.aktobe.gov.kz сайтында 2019 жылы 22 сәуір ,e-gov ашық нормативтік –құқықтық актілер порталында 11 сәуір 2019 жылы орналастырылды.Шалқар ауданының қоғамдық кеңесінің қорытындысы 2019 жылы 24 сәуір № 4 хатымен алынды. ЖОБА
Шалқар аудандық мәслихатының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 282 «Шалқар ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына коммуналдық қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету тәртібін және мөлшерін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі « Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 5 тармағына сәйкес Шалқар аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шалқар аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 282 «Шалқар ауданының ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына коммуналдық қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету тәртібін және мөлшерін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3-13-221санымен тіркелген, 2018 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
шешімнің атауында және мәтініндегі «коммуналдық қызметтерге» сөздері, « бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге» сөздерімен ауыстырылсын;
« 3. Әлеуметтік қолдау көрсету мөлшері» тарауының 7 тармағындағы «12025(он екі мың жиырма бес) теңге » сөздері, « 5 (бес) айлық есептік көрсеткіш» сөздерімен ауыстырылсын.
2. «Шалқар аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;
3) осы шешімді Шалқар аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Шалқар аудандық мәслихаттың Шалқар аудандық мәслихатының
сессия төрағасы хатшысы
Ж.Былқайыр С.Бигеев
«Ақтөбе облысының жұмыспен
қамтуды үйлестіру және
әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ басшысы
Қ.Утаров
Жобаны ұсынушы:
«Шалқар аудандық жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі» ММ басшысы А.Бурамбаева
Шалқар аудандық мәслихатының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 282 «Шалқар ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына коммуналдық қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету тәртібін және мөлшерін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасына САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ
Құры лымдық элемент
Қолданыстағы редакция
Ұсынылып отырған редакция
Негіздемесі
1
мемлекеттік
тіліндегі шешімнің
атауында және
мәтініндегі
«коммуналдық қызметтерге» сөздері.
«бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге» сөздерімен ауыстырылсын.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі « Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 5 тармағына сәйкес.
2
« 3. Әлеуметтік қолдау көрсету мөлшері»
тарауының
7 тармағындағы
« 12025 (он екі мың жиырма бес) теңге » сөздері.
« 5 (бес) айлық есептік көрсеткіш» сөздерімен ауыстырылсын.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі « Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 5 тармағына сәйкес.
Шалқар аудандық жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ басшысы А.Бурамбаева
«Шалқар ауданы бойынша азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы» шешімнің жобасына БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 18, 139 баптарына сәйкес, Шалқар аудандық мәслихатының сессиясына Шалқар ауданындағы қалалық жағдайда жұмыс жасайтын мамандармен салыстырғанда, ауылдық жерде жұмыс жасайтын және азаматтық қызметші болып табылатын білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға 25 пайыз жоғарылатылған айлық ақылар мен тарифтік мөлшерлемелер бекітуге ұсынылып отыр.
Шешімнің жобасы www.shalkar-aktobe.gov.kz сайтында 10 сәуірде 2019 жылы, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілер порталында 10 сәуір 2019 жылы орналастырылды, Шалқар ауданының Қоғамдық Кеңесінің қорытындысы 11 сәуір 2019 жылы №10 хатпен алынды.
Шалқар ауданының сайлау учаскелерінің шекаралары туралы
ХАБАРЛАМА
Шалқар ауданы аумағындағы сайлау учаскелерінің шекаралары
Шектеу іс-шараларын алу және Айшуақ ауылдық округі әкімінің 2019 жылғы 7 ақпандағы № 4 «Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы»
шешімінің күші жойылды деп тану туралы шешім жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңының 10-1 бабының 8) тармақшасына сәйкес және «Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Шалқар аудандық аумақтық инспекциясы басшысының 2019 жылғы 9 сәуірдегі №16-8/61 ұсынысы негізінде, «Шектеу іс-шараларын алу және Айшуақ ауылдық округі әкімінің 2019 жылғы 7 ақпандағы № 4 «Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы» Айшуақ ауылдық округі әкімінің шешім жобасы әзірленді.
Айшуақ ауылдық округі әкімінің шешім жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 2019 жылы 12 сәуірде, e-gov. ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 2019 жылы 12 сәуірде орналастырылды. Шалқар ауданының қоғамдық кеңесінің қорытындысы 2019 жылы 12 сәуірдегі №10 хатымен алынды.
Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 мамырдағы № 108
«Шалқар ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу
туралы шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ- РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56 бабының 1 тармағының 4) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы №504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес, Шалқар аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 22 мамырдағы № 108 «Шалқар ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешімінің «1. Жалпы ережелер» тарауындағы 2 тармақтың 1) тармақшасындағы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының атауын жаңа редакцияда жазуға, «2.Әлеуметтік көмек алушылар санаттарының тізбесі және көмектің мөлшерлері» таруындағы 10 тармақтың 5,7,9) тармақшасындағы мүгедектерге, оның ішінде 18 жасқа дейінгі мүгедек баланы тәрбиелеп отырған адамдарға, көп балалы отбасыларға ,аз қамтылған азаматтарға өмірлік қиын жағдай туындаған кезде тағайындалатын біржолғы әлеуметтік мөлшерінің шекті мөлшерлерін 140 000 (жүз қырық мың теңгеге) көтеруге ұсынылды.
Шалқар аудандық мәслихатының 2017жылғы 22 мамырдағы № 108 «Шалқар ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы Шешімнің жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтына 2 сәуір 2019 жылы, е-gov. ашық нормативтік- құқықтық актілер порталында 20 наурыз 2019 жылы орналастырылды.
Шалқар аудандық мәслихатының
2017 жылғы 22 мамырдағы № 108
«Шалқар ауданында әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың қағидаларын бекіту
туралы» шешіміне өзгерістер енгізу
туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56 бабының 1 тармағының 4) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы №504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес, Шалқар аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шалқар аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 22 мамырдағы № 108 «Шалқар ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5528 санымен тіркелген, 2017 жылы 15 маусымдағы «Шалқар» газетінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген Шалқар ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларындағы:
«1. Жалпы ережелер» тарауындағы
2 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
« «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы ( бұдан әрі-Мемлекеттік корпорация)- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субьектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және квазимемлекеттік сектор субьектілерінің қызметтерін көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субьектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субьектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөнінідегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға; »
«2.Әлеуметтік көмек алушылар санаттарының тізбесі және көмектің мөлшерлері» таруында
10 тармақтың 5) тармақшасындағы:
«60000 (алпыс мың)» сөздері «140000 (жүз қырық мың)» сөздерімен ауыстырылсын:
10 тармақтың 7) тармақшасындағы:
«60000 (алпыс мың)» сөздері «140000 (жүз қырық мың)» сөздерімен ауыстырылсын:
10 тармақтың 9) тармақшасындағы:
«60000 (алпыс мың)» сөздері «140000 (жүз қырық мың)» сөздерімен ауыстырылсын:
2. «Шалқар аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысы Әділет департаментіне мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;
3) осы шешімді Шалқар аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Шалқар аудандық мәслихаттың Шалқар аудандық мәслихатының
сессия төрағасы хатшысы
Ж.Былқайыр С.Бигеев
«Ақтөбе облысының жұмыспен
қамтуды үйлестіру және
әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ басшысы Қ.Утаров
Жобаны ұсынушы:
«Шалқар аудандық жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі» ММ басшысы А.Бурамбаева
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №308 «2019-2021 жылдарға арналған Кішіқұм ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Кішіқұм ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2019 жылға арналған бюджетіне өзегірстер мен толықтырулар енгізу ұсынылады. Жобадамынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 57399,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1846,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 149,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 55404,0 мың теңге;
шығындар –58199,4,0 мың теңге.
Округтің 2019 жылға арналған бюджетіне республикалық бюджеттен ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 7334,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші.
Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 қазандағы № 135 «Шалқар қаласы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын бекіту туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралышешім жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы №145 «Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ( нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10030 тіркелген) бұйрығына сәйкес және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы №145 «Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығынаөзгеріс енгізілуіне байланысты аудан мәслихатының шешім жобасы әзірленді.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 қазандағы № 135 «Шалқар қаласы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын бекіту туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы»шешім жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kzсайтында 19.03.2019 жылы, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 19.03.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №306
«2019-2021 жылдарға арналған Біршоғыр ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
шешімнің жобасына БАСПА-РЕЛИЗІ
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 наурыздағы №319 шешімімен аудандық бюджет нақтылануына байланысты, Біршоғыр ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылып отыр. Бұл жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 79335,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2869,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 50,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 76416,0 мың теңге;
шығындар – 80141,9 мың теңге;
бюджет тапшылығы - -806,9 мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру – 806,9 мың теңге.
Ауылдық округтің 2019 жылға арналған бюджетіне:
республикалық бюджеттен ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 10673,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлініп отыр;
аудандық бюджеттен:
- мемлекеттік органның күрделі шығыстарына 4000,0 мың теңге;
- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 2441,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферттер бөлінбекші.
Сонымен қатар, 2019 жылдың басына ауылдық бюджеттің бос қалдығы 806,9 мың теңге құрап отыр. Бұл қаражаттар мына мақсаттарға бағытталмақшы:
- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 400,0 мың теңге;
- ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстауға 406,9 мың теңге бөлу ұсынылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №305
«2019-2021 жылдарға арналған Айшуақ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
шешімнің жобасына БАСПА-РЕЛИЗІ
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 наурыздағы №319 шешімімен аудандық бюджет нақтылануына байланысты, Айшуақ ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылып отыр. Бұл жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 34395,0мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –2212,0мың теңге;
салықтық емес түсімдер -250 мың теңге;
трансферттердің түсімдері –31933 мың теңге;
шығындар –36713,4 мың теңге;
бюджет тапшылығы - -2318,4 мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2318,4 мың теңге.
Ауылдық округтің 2019 жылға арналған бюджетіне:
республикалық бюджеттен ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 2399,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлініп отыр;
аудандық бюджеттен:
- мемлекеттік органның күрделі шығыстарына 2243,0 мың теңге.
Сонымен қатар, 2019 жылдың басына ауылдық бюджеттің бос қалдығы 2318,4 мың теңге құрап отыр. Бұл қаражаттар мына мақсаттарға бағытталмақшы:
- ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстауға 561,4 мың теңге;
- аппараттың күрделі шығыстарына 1757,0 мың теңге бөлу ұсынылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының «2019-2021 жылдарға
арналған Бозой ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПА-РЕЛИЗІ
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 наурыздағы №319 шешімімен аудандық бюджет нақтылануына байланысты, Бозой ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджетіне өзгерістер мен толықтыру енгізу ұсынылып отыр. Бұл жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 92643,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12342,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 664,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 79637,0 мың теңге;
шығындар – 88531,1 мың теңге.
Ауылдық округтің 2019 жылға арналған бюджетіне:
республикалық бюджеттен ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 9138,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлініп отыр;
аудандық бюджеттен:
- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттің көлемі 2082,0 мың теңгеге кемітілмекші.
Сонымен қатар, 2019 жылдың басына ауылдық бюджеттің бос қалдығы 2944,1 мың теңге құрап отыр. Бұл қаражаттар мына мақсаттарға бағытталмақшы:
- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 2082,0 мың теңге;
- ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстауға 862,1мың теңге бөлу ұсынылып отыр.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №304 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар қалалық бюджетін бекіту туралы»
шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасына
БАСПА-РЕЛИЗІ
Шалқар аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 наурыздағы №319 шешімімен аудандық бюджет нақтылануына байланысты, Шалқар қаласының 2019 жылға арналған бюджетіне өзегірстер мен толықтырулар енгізу ұсынылады. Жобада мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 677447,0 мың теңге,
оның ішінде:
салықтық түсімдер – 74500,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 1213,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 601734,0 мың теңге;
шығындар – 677447,0 мың теңге.
Қаланың 2019 жылға арналған бюджетіне республикалық бюджеттен ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 46259,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші;
аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферт көлемі 168000,0 мың теңге сомасында бекітуге ұсынылып отыр. Бұл қаражат Шалқар қаласы бойынша автомобиль жолдарына орташа жөндеуге бағытталмақшы.
«Шалқар аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№291 «2019-2021 жылдарға арналған Шалқар аудандық бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» шешімнің жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Облыстық бюджетің нақтылануына байланысты және жергілікті атқашы органның бастамасымен 2019 жылға арналған Шалқар аудандық бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылып отыр.
Ақтөбе облыстық мәслихатының 2019 жылғы 1 наурыздағы №380 шешімімен аудандық бюджетке келесі трансферттер бөлініп отыр:
республикалық бюджеттен:
ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге – 199323,0 мың теңге;
облыстық бюджеттен:
жалпы орта білім беру мектептерін кеңжолақты интернет желісіне қосылуын қамтамасыз етуге – 2393,0 мың теңге;
халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге – 12648,0 мың теңге;
жалпы білім беру мектептеріндегі алғашқы әскери дайындық кабинеттерін жабдықтауға – 5250,0 мың теңге;
аймақта дін ахуалын зерттеуге және талдауға – 1000,0 мың теңге;
автомобиль жолдарын ортша жөндеуге – 50000,0 мың теңге;
жалпы білім беру мектептеріне металл іздегіштерді сатып алуға – 397,0 мың теңге;
өмірлік қиын жағдайда әлеуметтік көмек көрсетуге - 4200,0 мың теңге;
білім тарату орталығын ашуға – 3000,0 мың теңге.
Сонымен қатар, облыстық бюджеттен Шалқар ауданы Бозой ауылындағы электр желілерін қайта жарақтауға – 50000,0 мың теңге нысаналы даму трансферті бөлініп отыр.
2019 жылдың басына аудандық бюджеттің бос қалдығы 562313,1 мың теңге көлемінде мынадай мақсаттарға бөлінбекші:
- 4-қабатты коммуналдық меншік объектісін 2-қабатты қылып қайта жарақтауға – 106227,0 мың теңге;
- инватакси ұйымдастыруға 2000,0 мың теңге;
- көркейту мен көгалдандыуға 40587,0 мың теңге;
- спорт алаңдары мен спорт инвентарь сатып алуға 32200,0 мың теңге;
- спорттық жарыстарға 5000,0 мың теңге;
- азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз еуге 13500,0 мың теңге;
- бала бақшаларды ұстауға 50441,0 мың теңге;
- білім және мәдениет объектілеріне сұйық отын сатып алуға 23301,0 мың теңге;
- сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастыруға 9120,0 мың теңге;
- тұрғын үй салуға ЖСҚ әзірлетуге 4536,0 мың теңге;
- мектептерде оқушыларға ыстық тамақ ұйымдастыруға 10000,0 мың теңге;
- эпизоотияға қарсы жұмыстарға және қаңғыбас жануарларды жоюға 17811,0 мың теңге;
- мәдениет ұйымдарының күрделі шығыстарына 9500,0 мың теңге;
- автокөліктер сатып алуға 16000,0 мың теңге;
- жерге орналастыру жұмыстарына 7500,0 мың теңге;
- мекемелерді ұстаұға өзге де шығындарға 42189,1 мың теңге;
- материалдық-техникалық жарақтандыруға 5401,0 мың теңге.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 22 қарашадағы № 235 «Шалқар ауданында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды көтермелеудің түрлері мен тәртібін, сондай-ақ оларға ақшалай сыйақының мөлшерін айқындау туралы» қаулысына
өзгеріс енгізу туралы» қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы туралы» Заңының 3 бабының 2 тармағының 3) тармақшасына және Шалқар аудандық ішкі істер бөлімі – полиция бөлімі, обыстық ішкі істер департаменті – полиция департаменті болып атаулары өзгеруіне байланысты аудан әкімдігінің қаулы жобасы әзірленді.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 22 қарашадағы № 235 «Шалқар ауданында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды көтермелеудің түрлері мен тәртібін, сондай-ақ оларға ақшалай сыйақының мөлшерін айқындау туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулының жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 25.02.2019 жылы, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 25.02.2019 жылы орналастырылды.
Шалқар ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 15 мамырдағы №98 «Шалқар ауданының мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу және аудан әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы» қаулысына толықтыру енгізу туралы қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 97 бабының 1 тармағына және Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 26 тамыздағы «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7232 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес және Шалқар қаласында жаңа көппәтерлі үй салынуына байланысты оның төлемақы мөлшерін белгілеу үшін аудан әкімдігінің қаулы жобасы әзірленді.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 15 мамырдағы №98 «Шалқар ауданының мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу және аудан әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы» қаулысына толықтыру енгізу туралы» қаулының жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 01.03.2019 жылы, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 01.03.2019 жылы орналастырылды.
«Шалқар ауданы бойынша салық салу объектісінің орналасуын
ескеретін аймаққа бөлу коэффициентін бекіту туралы» қаулының жобасына БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданы бойынша салық салу объектісінің орналасуын ескеретін аймаққа бөлу коэффиценті қосымшаға сәйкес анықтау үшін, ҚР 2017 жылғы 25 желтоқсандағыдағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) кодексінің 529 бабына, 6 тармағына және ҚР 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31,37 бабтарына сәйкес әзірленген.
Қаулының жобасы www.shalkar-aktobe.gov.kz сайтында 28 қаңтар 2019 жылы, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілер порталында 28 қаңтар 2019 жылы орналастырылды, Шалқар ауданының Қоғамдық Кеңесінің қорытындысы 6 ақпан 2019 жылы №5 хатпен алынды.
«Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін айқындау туралы» қаулының жобасына БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Шалқар ауданындағы қалалық жерде жұмыс жасайтын мамандармен салыстырғанда, ауылдық жерде жұмыс жасайтын және азаматтық қызметші болып табылатын білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға 25 пайыз жоғарылатылған айлық ақылар мен тарифтік мөлшерлемелер бекіту мақсатында олардың лауазымдар тізбесін анықтау үшін, ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 18, 139 баптарына және ҚР 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына сәйкес әзірленген Шалқар ауданы әкімдігінің қаулысы бекітуге ұсынылып отыр.
Қаулының жобасы www.shalkar-aktobe.gov.kz сайтында 7 ақпан 2019 жылы, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілер порталында 7 ақпан 2019 жылы орналастырылды, Шалқар ауданының Қоғамдық Кеңесінің қорытындысы 6 ақпан 2019 жылы №6 хатпен алынды.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 17 қарашадағы № 259 «Шалқар ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулы жобасына
БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 6 бабының 4 тармағының 8-1) тармақшасына және Шалқар ауданы бойынша кейбір мектепке дейінгі ұйымдарының ашылуына және жабылуына байланысты Шалқар ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту үшін аудан әкімдігінің қаулы жобасы әзірленді.
«Шалқар ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 17 қарашадағы № 259 «Шалқар ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» қаулының жобасы www.shalkar.aktobe.gov.kz сайтында 08.02.2019 жылы, e-gov.ашық нормативтік-құқықтық актілер порталында 08.02.2019 жылы орналастырылды.
Шалқар аудандық мәслихатының «2019-2021 жылдарға
арналған Шалқар қалалық бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПА РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Шалқар қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2019 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 463188,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 74500,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 1213,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 387475,0 мың теңге;
шығындар – 463188,0 мың теңге.
Қаланың 2019 жылға арналған бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 80764,0 мың теңге сомасында бекітілмекші. Бұл қаражат қала әкімінің аппаратын ұстауға бағытталмақшы.
Қаланың 2019 жылға арналған бюджетіне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға:
республикалық бюджеттен 27425,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт;
облыстық бюджеттен 14167,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт;
аудандық бюджеттен 265119,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт
бөлінбекші. Бұл трансферттерді қаладағы бала бақшаларды қаржыландыруға жұмсау жобаланып отыр.
Қала бюджетінен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жарықтандыруға 33818,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыс шығаруға 2006,0 мың теңге;
- жерлеу орындарын ұстауға және туысы жоқтарды жерлеуге 200,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 15566,0 мың теңге;
- көше жолдарын ұстауға 7394,0 мың теңге көзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2019-2021 жылдарға
арналған Біршоғыр ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПА РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Біршоғыр ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2019 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 62221,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2869,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 420,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 59302,0 мың теңге;
шығындар – 62221,0 мың теңге.
2019 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 13834,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық окрук әкімінің аппаратын ұстауға бағытталмақшы.
2019 жылға арналған ауылдық бюджетте мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға:
республикалық бюджеттен 4744,0 мың теңге;
облыстық бюджеттен 5806,0 мың теңге;
аудандық бюджеттен 34918,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші. Бұл трансферттерді округтегі бала бақшаларды қаржыландыруға жұмсаұ жобаланып отыр.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 250,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 300,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 400,0 мың теңге көзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2019-2021 жылдарға
арналған Кішіқұм ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПА РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Кішіқұм ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2019 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 50065,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1846,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 149,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 48070,0 мың теңге;
шығындар –50065,0 мың теңге.
2019 жылға арналған ауылдық округтің бюджетінің жобасында аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 17092,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға бағытталмақшы.
2019 жылға арналған ауылдық бюджеттің жобасында аудандық бюджеттен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 30978,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші. Бұл трансфертті Шілікті ауылындағы «Құралай» және Қарашоқат ауылындағы «Бәйшешек» бала бақшаларды қаржыландыруға жұмсау жобаланып отыр.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 656,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 321,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 1150,0 мың теңге, оның ішінде тал сатып алуға 240,0 мың теңге көзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2019-2021 жылдарға
арналған Айшуақ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»
шешімнің жобасына
БАСПА РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Айшуақ ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2019 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 29753,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2212,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 250,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 27291,0 мың теңге;
шығындар – 29753,0 мың теңге.
2019 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 16227,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға бағытталмақшы.
2019 жылға арналған ауылдық бюджетте аудандық бюджеттен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 11064,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші. Бұл трансфертті Бегімбет ауылындағы «Айгөлек» бала бақшасын қаржыландыруға жұмсау жобаланып отыр.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 1510,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 217,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 560,0 мың теңге, оның ішінде тал сатып алуға 100,0 мың теңге көзделмекші.
Шалқар аудандық мәслихатының «2019-2021 жылдарға
арналған Бозой ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешімнің жобасына
БАСПА РЕЛИЗІ
Шалқар ауданының Бозой ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджетінің жобасы ұсынылады, оның ішінде:
2019 жылға мынадай көлемдерде бекітуге ұсынылып отыр:
кірістер - 85587,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12342,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 664,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 72581,0 мың теңге;
шығындар – 85587,0 мың теңге.
2019 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 10624,0 мың теңге сомасында көзделмекші. Бұл қаражат ауылдық окрук әкімінің аппаратын ұстауға бағытталмақшы.
2019 жылға арналған ауылдық бюджетте аудандық бюджеттен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 61957,0 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферт бөлінбекші. Бұл трансферт Бозой ауылындағы «Ертөстік» бала бақшасын қаржыландыруға жұмсау жобаланып отыр.
Ауылдық бюджеттен мына мақсаттарға қаражат бөлінбекші:
- көшелерді жрықтандыруға 1050,0 мың теңге;
- санитарияны қамтамсыз етуге, яғни күл-қоқыстарды шығаруға 500,0 мың теңге;
- көгалдандыру мен абаттандыруға 700,0 мың теңге, оның ішінде тал сатып алуға 300,0 мың теңге көзделмекші.