Тұрғын үй қатынастары туралы

Шалқар қаласы бойынша «Тұрғын үй қатынастары туралы»
Қазақстан Республикасының Заңының 68 бабының талаптарына сәйкес
тұрғын үйге мұқтаж және 67 бабының 1 тармағының 3 тармақшасының
талаптарына сәйкес тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың кезек
ТІЗІМДЕРІ