2016 жылғы «Ұлы Борсық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының тарифтік сметасының орындалу есебі