Х а б а р л а н д ы р у !

2020 жылы «20» қыркүйек күні жергілікті сағат 10:00-де Бершүгір ауылдық округінің әкімшілік ғимаратында Бершүгір ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиыны өткізіледі.
Жиынның күн тәртібінде:
1. Бершүгір ауылдық округі Бершүгір ауылындағы атаусыз көшеге атау беру.
Жиналысқа қатысуларыңызды сұраймыз.
Ә к і м ш і л і к